Издатели

Оптимизирайте своите приходи с помощта на ADS-BG

Осигурете приходи от трафика в уеб сайта Ви за всяко валидно кликване на него! Системата на ADS-BG осигурява максимален възможен приход във всеки един момент, след като най-активните Ви потребители Ви предоставят реклами за уеб сайта Ви. Налични са кодове за показване на текствои или банерни реклами, които могат да идентифицират най-подходящите ключови думи и да генерират най-съвпадащите реклами. Те, също така, могат да бъдат конфигурирани за филтриране на конкурентни реклами при показването им в уеб сайта. С ADS-BG можете да персонализирате кодовете, като променяте различни атрибути на стил така, че да съответстват на дизайна на Вашата страница.

1. Регистрирайте се

Регистрирайте се за безплатен акаунт на издател

2. ВЪВЕДЕТЕ КОД ЗА РЕКЛАМА

Поставете рекламен код на уеб сайта си, за да показвате реклами

3. ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ

Генерирайте приходи от трафика на уеб сайта си

ТЕКСТОВИ РЕКЛАМИ

Текстовите реклами ще се показват в уеб сайта на издателя. В началото, за реклама се считаше всичко онова, което се състои от много текст. С времето тя става все по-графична. Въпреки това, обаче, най-новите тенденции ни връщат крачка назад към по-простите и достъпни текстови реклами.

Стилът на показване на текстовите реклами може да бъде персонализиран така, че да съответства на визията на Вашите уеб сайтове.

БАНЕРНИ РЕКЛАМИ

Банерните реклами ще генерират дисплеен формат в сайта на издателя. Осигурени са всички стандартни размери за генериране на банерни реклами.

Този вид реклами допълват страниците на издателя естетически. Графичните реклами Ви позволяват да привлечете вниманието на хората чрез снимки и да го задържите.

ТЕКСТ + СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ

Текстовите + графичните реклами ще генерират текст + графична реклама във формат на сайта на издателя. Различните размери на изображението и различните размери на кода, въз основа на тези изображения, са достъпни за текстови + реклами - изображения.

Текстовите и банерните реклами са по-интерактивни от нормалното показване на текстовите реклами. Така се обогатява съдържанието на Вашия уеб сайт.

POP-РЕКЛАМИ

Изкачащите реклами могат да се използват за генериране на изскачащи отдолу реклами, изскачащи в средата реклами, както и реклами от нов раздел. Поп-рекламите ще се задействат при отчитане на кликвания и ще се изобразяват в отделен прозорец / раздел.

Изкачащите реклами генерират приходи по модела за CPM (цена на милион).

Междинни реклами

Междинните реклами вмъкват банери между преходите на страниците на Вашите уеб сайтове, така че не е необходимо да променяте оформлението на уеб страницата.

Междинните банери се показват на уеб страница с наслагване на лайтбокс, което гарантира по-добра видимост от нормалните банери.

ИЗДАТЕЛ ХАРАКТЕРИСТИКА

БЪРЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Лесни стъпки, за да станете издател

Налични рекламни Формати

Можете да персонализирате рекламите, за да съответстват на дизайна на Вашия уебсайт

Подходящи реклами

Автоматично откриване на ключови думи и съвпадение на реклама

КОНКУРЕНТНО ФИЛТРИРАНЕ

Конфигурирайте филтри за сайтове, за да ограничите конкурентите си

ПОДРОБНИ ДОКЛАДИ

Отчети, базирани на рекламен код и отчетен период

РЕЖИМ НА ПЛАЩАНЕ

Изплащанията се извършват, с помощта на Paypal или банка

X